Србија / Serbia

У целом хришћанском свету, то је отприлике иста: Војни свештеник прате војнике у рату. Они желе да помогну војницима. Они желе да прате војнике. Али они подржавају - свесно или несвесно - рат. Они су плаћени од стране војске. Они носе униформе. Они се крећу у војним возилима. Они мисле и говоре као војника.Војни цхаплаинци је на овај начин мало користан точак у великој војној машини.Црква на тај начин подржавају војску и насиље. Али црква треба да следе Исуса Христа. Он је живео и учио ненасиље.Црква не би требало да подржи рат! (српски / Serbian)


Широм света Црква против насиља!
Широм света Црква против војске!


После 70 година војне цхаплаинци поново у српској војсци.

Девет хришћански и муслимански клерик увео у своју канцеларију. Београд, 05.08.2013 (КАП) После 70 година, војни цхаплаинци уведена у српској војсци. На свечаности у Главни штаб српске војске осам православни војни свештеници, капелан католичке и муслиманске војне имама су именовани на дужност.Православна Војни Епископ Порфирије (Перић) и католички надбискуп Станислав Хочевар Београду, присуствовали су церемонији. У тим земљама имају и официрски чин носи униформу, али су ненаоружани. Војно на свештенство и команданти тих јединица које треба да брину о духовно, на канонској начин против својих верских старешина. У српској краљевској војсци до 1918, увек је било свештеници, као у првој Југославији у међуратном периоду. У то време, Министарство одбране у Београду своје одељење, који је био одговоран за војну цхаплаинци различитих вероисповести. У доба комунизма војна цхаплаинци није било могуће. Године 2000, први пут је предлог изразио цхаплаинци поново увести у српској војсци.Закон донет 2007 створени су законски услови за то. 2011, правила су се одлучили након тога састао одбрану и одговарајуће споразуме са Српске патријаршије, Католичке цркве и Исламске заједнице.

Deutsche Übersetzung / Превод немачки:

Nach 70 Jahren wieder Militärseelsorge in serbischer Armee. Neun christliche und ein muslimischer Geistlicher in ihr Amt eingeführt. Nach 70 Jahren wurde in der serbischen Armee wieder die Militärseelsorge eingeführt. Bei einer Zeremonie im Hauptquartier der serbischen Armee wurden acht orthodoxe Militärkapläne, ein katholischer Militärkaplan und ein muslimischer Militär-Imam in ihr Amt eingeführt. Der orthodoxe Militärbischof Porfirije (Peric) und der katholische Erzbischof von Belgrad, Stanislav Hocevar, waren bei der Zeremonie anwesend. Die Militärgeistlichen haben Offiziersrang und tragen Uniform, sind aber unbewaffnet. Militärisch unterstehen die Geistlichen den Kommandanten jener Einheiten, die sie geistlich betreuen sollen, in kanonischer Hinsicht dagegen ihren geistlichen Oberen. In der königlich-serbischen Armee vor 1918 gab es immer Militärgeistliche, ebenso im ersten Jugoslawien der Zwischenkriegszeit. Damals bestand im Verteidigungsministerium in Belgrad eine eigene Abteilung, die für die Militärseelsorge der verschiedenen Konfessionen zuständig war. In kommunistischer Zeit war keine Militärseelsorge möglich. Im Jahr 2000 wurde erstmals der Vorschlag geäußert, in der serbischen Armee wieder Militärseelsorge einzuführen. Ein 2007 verabschiedetes Gesetz schuf dafür die rechtlichen Voraussetzungen. 2011 wurden die Durchführungsbestimmungen beschlossen, in der Folge traf das Verteidigungsministerium entsprechende Vereinbarungen mit dem serbisch-orthodoxen Patriarchat, der katholischen Kirche und der islamischen Glaubensgemeinschaft. Quelle: Katholische Presseagentur Österreichs.