Ελλάδα (Greece)

Σε όλο σχεδόν το «χριστιανικό κόσμο», συμβαίνει το ίδιο πράγμα: οι στρατιωτικοί ιερείς συνοδεύουν τους στρατιώτες στον πόλεμο. Πιθανόν να θέλουν να βοηθήσουν τους στρτατιώτες. Συνιστούν όμως μόνιμη υποστήριξη στο Στρατό. Υποστηρίζουν - ενσυνείδητα ή ασυνείδητα - τον πόλεμο. Πληρώνονται από το στρατό. Κινούνται με στρατιωτικά οχήματα. Έχουν γραφεία μέσα στις στρατιωτικές μονάδες. Σκέφτονται και μιλούν σαν στρατιώτες.

Ο θεσμός του στρατιωτικού ιερέα είναι με αυτό τον τρόπο ένας χρήσιμος μικρός τροχός στη μεγάλη στρατιωτική μηχανή.Έτσι η Εκκλησία υπερασπίζεται το στρατό και τη βία. Αλλά η Εκκλησία θα έπρεπε να ακολουθεί το δρόμο του Ιησού Χριστού. Που έζησε μη βίαια και δίδαξε τη μη βία. Η Εκκλησία δεν πρέπει να στηρίζει τον πόλεμο! Παγκόσμια Εκκλησία ενάντια στη βία!

Παγκόσμια Εκκλησία ενάντια στο στρατό! 


Εκδήλωση στην Καλαμάτα για την συμβολή των Στρατιωτικών Ιερέων στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913


Στην Ελλάδα υπάρχουν στρατιωτικών ιερέων. Πληρώνονται από τον στρατό. Έχουν γραφεία σε στρατώνα. Οδηγήστε οχήματα του στρατού. Αλλά δεν φορούν στρατιωτικές στολές. Φορούν κανονική ρούχα του ιερέα. Εκτός σε καιρό πολέμου. Και εάν είναι στο μπροστινό μέρος.

English translation: In Greece there are military priests. They are paid by the military. They have offices in the barracks. They drive vehicles of the military. But they do not wear military uniforms. They wear normal clothes of the priests. Except in wartime, if they are at the front.