Norge / Norway

I hele "kristne verden", er det omtrent det samme: militærkapellan følge soldater i krigen. De ønsker å hjelpe soldatene. De ønsker å følge med soldater. Men de støtter - bevisst eller ubevisst - krigen. De er betalt av det militære. De bærer militære klær. De beveger seg i militære kjøretøy. De tenker og snakker som soldatene. Den militære chaplaincy er på denne måten et nyttig lite hjul i stor militær maskin. Kirken og dermed støtte den militære og vold. Men kirken bør følge Jesus Kristus. Han levde og underviste ikkevold. Kirken bør ikke støtte krigen! (Norwegian / Norsk)


Verdensomspennende kirke mot vold!
Verdensomspennende kirke mot militæret!