Danmark / Denmark

I det hele "kristne verden", er det om det samme: militære feltpræst ledsage soldater i krigen. De ønsker at hjælpe soldaterne. De ønsker at ledsage soldater. Men de støtter - bevidst eller ubevidst - krigen. De bliver betalt af militæret. De bærer militær tøj. De bevæger sig i militære køretøjer. De tænker og taler som soldaterne. Den militære Chaplaincy er på denne måde en nyttig lille hjul i den store militærmaskine. Kirken støtter dermed militæret og vold. Men kirken skal følge Jesus Kristus. Han levede og underviste vold. Kirken bør ikke støtte krigen!


Sådan arbejder en feltpræst i Afghanistan

På hærens hjemmeside beskriver hærprovsten, hvilke arbejdsopgaver en feltpræst har, når han/hun er på international mission. For tiden er tre danske feltpræster på arbejde i Afghanistan.

Rikke Dyrberg, 15. januar 2012 kl. 20:30

Feltpræstens arbejdsopgaver er beskrevet i 'Håndbog for Feltpræster', der er udgivet af en nu pensioneret hærprovst.

Velsignelse af soldater er IKKE nævnt hverken under de primære eller de sekundære arbejdsopgaver.

I håndbogen står der til gengæld, at det er 'forbudt at velsigne køretøjer og våben'.

Her er et overblik over, hvad en feltpræst får sin arbejdsdag til at gå med, når han er på international mission:

Gudstjenester

Feltpræsten afholder gudstjenester. Nogle prædiker i de større lejre, mens andre prædiker i de mindre fremskudte lejre.

Præsten bærer ikke kjole og krave som i de danske folkekirker. Han/Hun bærer ørken-uniform med et kors på brystet.

Under gudstjenesten har præsten typisk et bredt silkebånd over skuldrene.

Mindehøjtideligheder

Feltpræsten er sammen med den militære ledelse ansvarlig for at afholde mindehøjtideligheder, når en falden soldat skal flyves hjem i kiste.

Velsignelser

Feltpræsten KAN forud for farlige missioner velsigne soldaterne.

Velsignelsen lyder sådan her:

"Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred."

Samtaler

Feltpræsten står til rådighed for skriftemål og samtaler om personlige problemer. Det kan for eksempel være sorg, svigt, skam, skyld, ensomhed med mere.

Feltpræsten trøster også soldaterne efter særlige hændelser som for eksempel angreb på lejren eller detonationer af vejsidebomber.

Debriefing

Feltpræsten er altid behjælpelig med at gennemføre psykologisk defusing eller debriefing, yder støtte ved gennemførelse af disse eller superviserer og/eller underviser i emnet.

Kontaktled

Feltpræsten er kontaktled til forsvarets psykologer og socialrådgivere hjemme i Danmark.

Feltpræsten kan være kontaktled mellem soldaten og familien, hvis dette er påkrævet eller ønskeligt.

Dåb

Feltpræsten giver dåbsundervisning forud for dåb af soldater.

Feltpræsten tager sig af kirkebogsførende opgaver som rekvirering af dåbsattest, navneændringssager med mere.

Feltpræsten er rådgiver for den militære chef i gejstlige og eksistentielle spørgsmål.

Kilde: Forsvaret og Håndbog for Feltpræster

- - - - - -

Bliv klogere på feltpræsterne

Feltpræste-tjenesten er en folkekirkelig tjeneste.

Feltpræsten er præst i Folkekirken og har en korttidskontrakt med Forsvaret.

Folkekirken er en evangelisk-luthersk kirke. Men feltpræsten er forpligtet på at yde soldater fra andre trossamfund hjælp. Det kan være ved personlig hjælp eller med at etablere kontakt til soldatens pågældende trossamfund, hvis dette er muligt.

Feltpræsten er uden for den militære rækkefølge og har samme rang som den person, feltpræsten står overfor.

Feltpræsten støtter hærens myndigheder ved overbringelse af dødsbudskab, kiste-modtagelse samt militær begravelse.

Feltpræsten har i udøvelsen af sit gejstlige virke tavshedspligt.

Kilde: ForsvaretVerdensomspændende kirke mod vold!
Verdensomspændende kirke mod militær!