Sverige / Sweden

I hela "kristna världen", är det ungefär samma: militär kaplan följa soldater i kriget. De vill hjälpa soldaterna. De vill följa med soldaterna. Men de stöder - medvetet eller omedvetet - kriget. De betalas av militären. De bär militära kläder. De rör sig i militära fordon. De tänker och talar som soldaterna. Den militära Chaplaincy är på detta sätt ett användbart litet hjul i den stora militära maskinen. Kyrkan stöder alltså militären och våld. Men kyrkan ska följa Jesus Kristus. Han levde och undervisade ickevåld. Kyrkan bör inte stödja kriget!


Världen över Kyrkan mot våld!
Världen över Church mot militären!