Polska / Poland

W całym "świecie chrześcijańskim", to chodzi o to samo: kapelan wojskowy towarzyszyć żołnierzom w czasie wojny. Chcą pomóc żołnierzom. Chcą, aby towarzyszyć żołnierzom. Ale oni wspierać - świadomie lub nieświadomie - wojnę. Są one wypłacane przez wojsko. Noszą odzież wojskową. Poruszają się w wojskowych pojazdach. Myślą i mówić jak żołnierzy.Duszpasterstwo wojskowe w ten sposób przydatne trochę koła w wielkiej machiny wojskowej.Kościół ten sposób wesprzeć wojska i przemocy. Ale Kościół powinien naśladować Jezusa Chrystusa. Mieszkał i nauczał niestosowania przemocy.Kościół nie powinien wspierać wojnę! (polski / Polish)


Worldwide Kościół przeciwko przemocy!
Worldwide Kościół przeciwko wojsku!