Lietuva / Lithuania

Visame "krikščioniško pasaulio", tai yra apie tą patį: karinė kapelionas lydėti karius į karą. Jie nori padėti karių. Jie nori lydėti kareivius. Bet jie palaiko - sąmoningai ar nesąmoningai - karą. Jie moka karo. Jie dėvi karinę aprangą. Jie juda karinėmis transporto priemonėmis. Jie galvoja ir kalba kaip kareiviai.Karinis ordinariatas yra tokiu būdu naudinga tiek ratas didžiojo karo mašina.Bažnyčia taip paremti karinių ir smurto. Bet bažnyčia turėtų sekti Jėzumi Kristumi. Jis gyveno ir mokė Smurtiniai metodų.Bažnyčia neturėtų remti karą! (Lietuvos / Lithuanian)


Bažnyčia prieš smurtą!
Bažnyčia prieš karinis!