Vojenští  Kaplanství v České republice

V armádě České republice jsou zaměstnán 23 kaplanů, včetně jedná žena. Vojenští kaplani pocházejí z římsko-katolické církve, z Československé církve, Českobratrské církve evangelické a Pravoslavné církve. Vojenské kaplani jsou úředníci armády. Jsou placeni armádou. Použití vozidel armády. Mají své zastoupení v kasárnách. Ne vždyky, ale často nosí vojenské oblečení. Říkají: "Je mi líto, někdy máme jít do války!" Vojenská Kaplanství je jako trvalé požehnání. Ale řekl Ježíš: "Budeš žehnat armádu"? Nebo řekl Ježíš : "Budeš podporovat válku"?


Oficiální stránky Duchovní služby Armády České republiky

/album/oficialni-stranky-duchovni-sluzby-armady-ceske-republiky/ekumenicka-bohosluzba-ve-vojenskem-kostele-sv-jana-nepomuckeho-1-jpg/

—————

/album/oficialni-stranky-duchovni-sluzby-armady-ceske-republiky/ekumenicka-bohosluzba-ve-vojenskem-kostele-sv-jana-nepomuckeho-2-jpg/

—————

/album/oficialni-stranky-duchovni-sluzby-armady-ceske-republiky/ekumenicka-bohosluzba-ve-vojenskem-kostele-sv-jana-nepomuckeho-3-jpg/

—————

/album/oficialni-stranky-duchovni-sluzby-armady-ceske-republiky/ekumenicka-bohosluzba-ve-vojenskem-kostele-sv-jana-nepomuckeho-4-jpg/

—————

/album/oficialni-stranky-duchovni-sluzby-armady-ceske-republiky/kolokvium-v-sale-kardinala-berana-na-arcibiskupstvi-prazskem-1-jpg/

—————

/album/oficialni-stranky-duchovni-sluzby-armady-ceske-republiky/kolokvium-v-sale-kardinala-berana-na-arcibiskupstvi-prazskem-2-jpg/

—————

/album/oficialni-stranky-duchovni-sluzby-armady-ceske-republiky/kolokvium-v-sale-kardinala-berana-na-arcibiskupstvi-prazskem-3-jpg/

—————

/album/oficialni-stranky-duchovni-sluzby-armady-ceske-republiky/slavnostni-zakonceni-v-reprezentacnich-prostorech-arcibiskupstvi-prazskeho-1-jpg/

——————————


English: https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5857
Czech web pages: https://www.kaplani.army.cz/index.php?id=1

Chief Chaplain: Colonel Jaroslav Knichal

phone: +420 973 216 033, Mobile: +420 606 604 696, e-mail: COL Jaroslav Knichal
Seat and Address: VU 1304, Vitezne namesti 5, CZ 160 01 Prague 6

Oficiální stránky Duchovní služby Armády České republiky

Vojenští kaplani jsou duchovní, které do jejich služby vysílají společně všechny křesťanské církve sdružené v Ekumenické radě církví a v České biskupské konferenci, aby ve vojenském prostředí sloužili všem, kteří o pomoc požádají.

Motivem pro službu vojenských kaplanů je parafráze zásadní věty z dokumentu katolické církve Radost a naděje, která říká: "Radosti a starosti vojáka jsou radosti a starosti vojenského kaplana."

Ve službě duchovních v armádě se tedy nejedná o misijní hlásání víry - kaplan nikdy nemluví o věcech víry jako první; nejedná se ani o jakési moralizování a napomínání - základem pro kaplana je úcta ke svobodě každého jednotlivce; ale jde především o službu naslouchání, o službu spoluprožívání pracovních i osobních radostí i těžkostí v úctě k osobnímu tajemství každého, kdo se kaplanovi svěří.

Tato služba je náročná a my vojenští kaplani jsme velmi vděční, že v ní nejsme sami, že mezi sebou vytváříme ekumenické společenství, jež nás posiluje; že máme jistotu podpory mnoha lidí z různých církví, kteří se za nás modlí; že ve vlastní modlitbě nalézáme Boží posilu. Velmi si vážíme také vzájemně se doplňující spolupráce s vojenskými psychology, vrchními praporčíky a se všemi, kterým leží na srdci lidský rozměr života vojáků a jejich rodin.

Mons. ThLic. Tomáš Holub, ThD. (poradce ministra obrany pro duchovní službu)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
57. mezinárodní vojenská pouť do Lurd

Poutníci z 35 armád a 4 kontinentů reprezentovali 15. - 17. května 2015 své země na 57. mezinárodní vojenské pouti ve

francouzských Lurdech. Z České republiky přijelo 115 vojáků a občanských zaměstnanců s rodinnými příslušníky i studenti vojenských škol. V čele delegace Ozbrojených sil ČR byli zástupce náčelníka Generálního štábu - Inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián, přidělenec obrany ve Francii brigádní generál Jaroslav Malý a hlavní kaplan plukovník Jan Kozler. Naši výpravu podpořila svou účástí Její Excelence Marie Chatardová, Velvyslankyně České republiky ve Francie.

Společného páteční zahájení, sobotního průvod se svícemi i závěrečne nedělní mše se účastní všechny delegace společně. Součástí program poutě jsou i národní programy jednotlivých delegací. Pro české účastníky byl tento program připraven na sobotu. Čeští účastníci se společně vyfotografovali před Růžencovou bazilikou. Přešli k místu, kde poutníci zapalují své svíce. Vojenský kaplan Pavel Brichta se u naší svíce pomodlil za naše vojáky, jejich rodiny i ty, kteří svůj život či zdraví obětovali za naši zemi. Svíci poté zapálil generál Kocián. Následovala česká mše v Kryptě. Jejím hlavním celebrantem byl vojenský kaplan Jaroslav Knichal a promluvu si připravil kaplan Jan Böhm. Paní velvyslankyně Chatardová, generál Kocián a generál Malý navštívili v doprovodu hlavního kaplana plukovníka Kozlera vojenský tábor. Pozdravili vojáky a studenty ubytované ve vojenském táboře a společně se naobědvali v polní kuchyni. Odpoledne čeští poutníci společně prošli zastavení křížové cesty, která slovem provázel kaplan Fiala.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Noc kostelů ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech

Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého se poprvé zapojil do projektu "Noc kostelů". V pátek 23. 5. 2014 od 18:00 hod. do 22:22 hod. byl vojenský kostel otevřen široké veřejnosti. Duchovní služba Armády České republiky připravila program, který přilákal, i přes vydatné deště, několik set návštěvníků.

Večerem provázel rektor vojenského kostela a vojenský kaplan Společného operačního centra Ministerstva obrany pplk. Jaroslav Knichal. Program v krátkých vstupech představil Duchovní službu AČR, práci vojenských kaplanů v ČR i při zahraničních operacích, nechyběla komentovaná prohlídka kostela a představení Komunity kříže z hřebů, do které patří od roku 2004 i Duchovní služba AČR. Kvintet Hudby Hradní stráže zahrál ukázky renesanční, barokní i současné hudby a své krátké hudební vstupy uzavřel ukázkou slavnostních fanfár. Druhá polovina programu byla doprovázena varhanními skladbami v podání varhaníků Vladimíra Roubala a Jiřího Kopečného.

Každý z návštěvníků měl možnost prohlédnout si liturgické potřeby a vybavení využívané vojenskými kaplany v zahraničních operacích. K vidění byly modlitební knížky, vojenské Bible a zpěvníky různých armád, publikace o vojenských kaplanech a duchovní službě.

Mnoho návštěvníků využilo příležitost k rozhovorům s vojenskými kaplany o jejich službě a spolupráci s vojáky. Mezi téměř sedmi sty návštěvníky kostel navštívil i kardinál Dominik Duka.

Vojenský kostel je místem modlitby za padlé a zemřelé, za mír a za smíření. V letošním roce si připomínáme 100. výročí o začátku 1. světové války. U dřevěné desky s modlitbou za padlé a zemřelé měli návštěvníci možnost v průběhu celého večera zapálit svíci za své blízké, kteří svůj život položili za naši zemi a svobodu v první nebo druhé světové válce, ale i za vojáky, kteří zemřeli v zahraničních operacích nedávné doby.

Další fotografie naleznete na našich stránkách ve fotogalerii Noc kostelů 2014.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
56. mezinárodní vojenská pouť do Lurd

Francouzské Lurdy zaplnili o víkendu vojáci. Již po šestapadesáté se v jednom z nejznámějších poutních míst světa konala mezinárodní vojenská pouť. Tato tradice začala v roce 1958, kdy se na toto místo přijeli společně modlit za mír vojáci Německa a Francie.

Poutníci z 36 armád reprezentovali 16. - 18. května 2014 své země. Pod vlajkou České republiky přijelo do Lurd na 100 vojáků a občanských zaměstnanců s rodinnými příslušníky i studenti vojenských škol. Pouti se v roli oficiálních zástupců Ozbrojených sil ČR účastnili generálmajor Josef Bečvář a brigádní generál Jaromír Šebesta.

Program letošní pouti se výrazně nelišil od předchozích ročníků, sestával se ze tří mezinárodních setkání: zahajovacího ceremoniálu v pátek večer, slavnostního průvodu se svícemi v sobotu večer a závěrečné bohoslužby v neděli dopoledne.

Mnohé jistě oslovilo i poselství papeže Františka adresované účastníkům letošní 56. mezinárodní vojenské poutě, ve které v souvislosti se 100. výročím začátku I. světové války řekl: "Je důležité si pamatovat, že mír je dobro, avšak velmi křehké," dále vyzdvihl službu vojáků "Vojáci mají nenahraditelnou roli při tvorbě míru, protože se dávají do služby lidem, aby jim garantovali bezpečí." Papež projevil svou vděčnost všem, kteří dávají svůj život ve prospěch míru, a připomněl text konstituce Gaudium et Spes (Radost a naděje): "Mír se rodí z lásky k bližnímu a z milosrdenství v srdci člověka."

Mimo mezinárodních setkání je v programu poutě pamatováno i na národní programy jednotlivých delegací. Pro české účastníky byl tento program připraven na sobotu. Čeští účastníci se společně vyfotografovali před Růžencovou bazilikou. Přešli k místu, kde poutníci zapalují své svíce. Kaplan Waclawek se u naší svíce pomodlil za příslušníky Ozbrojených sil ČR, jejich rodiny i ty, kteří svůj život či zdraví obětovali za naši zemi. Svíci poté zapálil generál Šebesta. Následovala česká mše v Kryptě, kterou celebroval vojenský kaplan Jan Pacner. V poledne generál Bečvář a generál Šebesta navštívili v doprovodu hlavního kaplana plukovníka Kozlera vojenský tábor. Pozdravili vojáky a studenty ubytované ve vojenském táboře a společně se naobědvali v polní kuchyni. Odpoledne čeští poutníci společně prošli křížovou cestu.

Mezinárodní vojenská pouť nabízí prostor k modlitbě, ztišení, ale i setkání s kolegy ze zahraničí. Pro mnoho účastníku je obohacením poznat tradice jiných armád či si ověřit své jazykové schopnosti. Pro studenty vojenských škol je to mnohdy první zkušenost se zahraničním prostředím a jedinečná možnost seznámit se s kadety vojenských škol v cizině.

Další fotografie naleznete na našich stránkách ve fotogalerii 56. mezinarádní vojenské pouti.

Francouzská vojenská duchovní služba má na svém webu odkaz na fotografie a video.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ekumenická bohoslužba s představením nových vojenských biblí

Předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka a předseda Ekumenické rady cirkví v ČR Ing. Daniel Fajfr, M.Th. vedli dne 19. března 2014 ekumenickou bohoslužbu ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech. Při této bohoslužbě bylo oficiálně představeno druhé vydání vojenské bible.

Souvisjící článek: Kardinál Dominik Duka požehnal bibli pro české vojáky

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prohlášení hlavního kaplana AČR plukovníka Jana Kozlera k článku "Bible v maskáčích se prodražily" uveřejněném dne 15.1.2014 v Lidových novinách

Po roce 1989 nejen v celé společnosti, ale také v armádě došlo k nárůstu a poptávce po bibli. Od roku 1996, kdy byl do zahraniční mise vyslán první duchovní - vojenský kaplan - byla tato poptávka kaplany systematicky vnímána a registrována.

obr. 1 - Standardní, veřejně dostupné vydání bible (Český ekumenický překlad - ČEP) pořízené v roce 2005, stav po 4 letech užívání vojákem AČR

Pro splnění této poptávky používali vojenští kaplani nejprve bible ve standardním, veřejně dostupném vydání, které byly běžně k dostání na českém knižním trhu a které armáda v množství cca desítek kusů, opakovaně nakupovala. Velmi rychle se však ukázalo, že tato vydání nemohou vydržet nároky, jež jsou na ně kladeny ve vojenském životě (viz. obr. 1). Proto bylo rozhodnuto, že armáda nechá pro potřebu vojáků vyrobit upravené odolnější výtisky. Pro vazbu například nebylo použito standardní knihařské plátno, ale daleko pevnější plátno používané např. k výrobě polních uniforem. V době, kdy se blížila zásoba těchto biblí k vyčerpání, bylo počátkem roku 2013 rozhodnuto o výrobě nového vydání, které bude ještě odolnější než vydání z roku 2008.

Odolné vydání bible (ČEP) pořízené v roce 2008 po 5 letech užívání vojákem AČRRedaktor LN ve svém článku z 15.1.2014 "Bible v maskáčích se prodražily" uvádí řadu nepřesností. Současné vydání biblí není v maskáčovém přebalu, ale jde o bibli v pískovém odstínu. Není opatřeno suchým zipem k zapínání, ale normálním zipem po obvodu, který umožňuje bibli uzavřít a zapnout tak, že její stránky nemohou být poškozeny. Suchý zip na čelní straně slouží k uchycení jmenovky, znaku útvaru či jiných rozlišovacích znaků. Toto a další opatření pomáhají zvláště vojákům, kteří slouží v mezinárodním prostředí a mezinárodních kolektivech a musejí se často přesunovat k plnění jednotlivých úkolů. Pro objednání speciálních přebalů biblí - tj. původního maskáčového (obr. 2) i současného pískového - vedl jediný důvod. Obaly nejsou z knihařského plátna, ale z látek užívaných k výrobě vojenské výstroje, které jsou silnější a odolnější. Nakupování běžně dostupných výtisků biblí bylo pro jejich krátkou životnost vyhodnoceno jako nehospodárné a jejich opakované dokupování vše prodražovalo.

Navzdory faktu, že redaktor Stratilík měl k dispozici komplexní vyjádření Generálního štábu AČR k průběhu zadávání zakázky, nezdržel se pokušení podsouvat čtenářům dojem, že šlo o podezřelou zakázku, které jsou v celé společnosti pro "netransparentnost" zpochybňovány. Znovu tedy opakujeme, že na základě smlouvy mezi Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v resortu Ministerstva obrany a dále s ohledem na znění Dohody mezi Ministerstvem obrany, Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí o duchovní službě v resortu MO je jediným biblickým textem v české jazykové verzi, který lze oficiálně používat v rámci duchovní služby resortu MO takový překlad biblického textu, jenž je přijatelný současně pro všechny církve působící v duchovní službě MO. Jediným takovým textem je text vypracovaný ekumenickou překladatelskou komisí pod názvem "Český ekumenický překlad", na nějž má výluční práva Česká biblická společnost. Pořízení jiného překladu biblického textu pro účely duchovní služby v resortu MO by vedlo k oprávněným výhradám jednotlivých stran zainteresovaných v rámci uvedené smlouvy mezi Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí a bylo by porušením zmíněných smluv.
obr. 3 - Nově pořízené odolné vydání bible(ČEP)

Emotivní výroky o tom, že vojáci mají nárok na základní standard a nic nadstandardního si v rámci všeobecného šetření nezaslouží, považujeme v době, kdy vojáci v zahraničních operacích nasazují své životy, za urážlivé a neuctivé. Nadto v žádném případě nejde o nadstandard, ale naopak o ekonomicky zohledněné odolné provedení s požadovanou životností. Naopak nákupy běžných vydání biblí jsou pro náročné vojenské prostředí vyhazováním peněz, a že jediný možný, hospodárný, efektivní a také legální způsob je ten, který armáda na základě předchozích zkušeností použila (obr. 3).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adventní setkání kardinála Dominika Duky s představiteli Ozbrojených sil ČR

V pondělí 16. prosince se v prostorách pražského Arcibiskupského paláce setkal arcibiskup pražský, metropolita a primas český a předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka OP s nejvyššími představiteli Ozbrojených sil České republiky.

Ministr obrany Vlastimil Picek, jeho první náměstek Daniel Koštoval, zástupci velení Armády ČR v čele s náčelníkem Generálního štábu AČR generálporučíkem Petrem Pavlem, představitelé Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže, Vojenské policie a Vojenského zpravodajství přijali pozvání kardinála Duky již tradičně v tento předvánoční čas a zároveň v jubilejním roce Duchovní služby AČR.

 "Letos Duchovní služba AČR oslavila 15 let své existence a za poslední léta se v této oblasti podařil obrovský kus práce," připomněl při setkání ministr obrany Vlastimil Picek a poděkoval kardinálu Dukovi za péči a přízeň, kterou dlouhodobě věnuje Armádě České republiky.

"Naše setkání je nejen z mé strany, ale vzhledem k přítomnosti vojenských kaplanů i ze strany ostatních církví, určitým poděkováním a výrazem úcty, kterou chováme vůči vám vojákům, kteří aktivně sloužíte v armádě, ale také vůči vašim ženám, dětem a rodinám, protože je to služba, do které je vtaženo celé vaše rodinné prostředí," ocenil kardinál Duka vojenské profesionály a také důležitost podpory jejich rodin.

Text převzat z článku uveřněného na webu army.cz a jeho plné znění naleznete zde.  Foto: Richard Horák

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Skupina vojenských kaplanů absolvovala ve Strakonicích COMBAT LIFESAVER COURSE

Devět vojenských kaplanů a jedna kaplanka v týdnu od 17. června absolvovali u 25. protiletadlové raketové brigády ve Strakonicích vojenský kurz CLS (Combat Life Saver). Intenzivně prožitý týden měl hned několik rovin.

V té první všech deset kaplanů splnilo odborné požadavky a získali tak certifikát. CLS kurz je vyžadován pro účast v zahraničních vojenských misích a kaplan se tak stává "použitelnou" součástí operujících jednotek. Vzhledem ke statusu vojenského kaplana a k tomu, že není nikdy integrální součástí například patrolující jednoty, tak může být použit jako záchranář zraněného, zatímco ostatní vojáci vedou bojovou činnost. Jeden z instruktorů poznamenal: "Kaplan může být pro jednotku ideálním ,síelesákem'."

Za další rovinu bychom mohli považovat v těchto kurzech ojedinělý zájem, aktivitu při teoretické části i praxi, slušnost v přístupu k vyučujícím jako i figurantům, vděčnost za předané znalosti a zkušenosti. Tímto přístupem byli kaplani velikým povzbuzením pro službu instruktorů CLS kurzu. Všichni dali dobrý příklad a to i přes fyzickou vyčerpanost či přes tropické vedro, které provázelo celý kurz.

Třetí rovinou je vytváření společenství. Celý týden se stal příležitostí k rozhovorům, diskuzím, modlitbě, vzájemnému poznávání, na které se při pravidelných setkáních často nedostane.

Ať už odborný kurz ve vojenské nemocnici ve Střešovicích nebo tento ve Strakonicích otevírají další rovinu společného sdílení vojenské služby kaplanů a přibírání dalších odborných zkušeností.

vojenský kaplan Petr Šabaka                     Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Souvisjící článek:Role vojenského kaplana v přednemocniční neodkladné péči: vojákům nepomáhá pouze při umírání

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15. výročí obnovení duchovní služby v rezortu Ministerstva obrany

Dne 3. června 1998 byla oficiálně zřízena duchovní služba v rezortu Ministerstva obrany. Od jejího vzniku do dnešního dne prošlo touto službou 40 vojenských kaplanů z osmi křesťanských církví. K dnešnímu dni jich slouží celkem 29 a z toho 2 nyní slouží s českými vojáky v zahraničních misích.

V úterý 4. června 2013 jsme si připomněli výročí 15 let služby vojenských kaplanů v naší armádě.

Program byl zahájen kolokviem, které stručně připomnělo vznik duchovní služby z pohledu faráře Českobratrské církve evangelické Jaromíra Duse (první poradce ministra obrany pro duchovní službu) a římskokatolického kněze Mons. Tomáše Holuba (první vojenský a později i první hlavní kaplan v novodobé historii), kteří tuto službu v rezortu Ministerstva obrany uvedli v život. Zkušenosti s prací vojenských kaplanů, kterou jako velitel poznal u svých jednotek v ČR i při působení v zahraničních operacích, zdůraznil genmjr. Aleš Opata (zástupce náčelníka Generálního štábu a ředitel Společného operačního centra MO). V neposlední řadě vystoupili předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka a předseda Ekumenické rady církví Mgr. Joel Ruml, kteří ocenili dobrou spolupráci mezi církvemi a rezortem Ministerstva obrany.

Po kolokviu, které proběhlo v sále kardinála Berana na pražském arcibiskupství, následovala ekumenická bohoslužba ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech, které předsedali kardinál Dominik Duka a synodní senior Joel Ruml. Promluvu pronesl Mons. Tomáš Holub, který zdůraznil, že vojenští kaplani mají být v prostředí armády solí a světlem. Tato bohoslužba nebyla jen poděkováním za uplynulé roky duchovní služby, ale účastníci při ní pamatovali na všechny české vojáky a jejich rodiny. Během bohoslužby vojenští kaplani přijali zapálené svíce z rukou ministra obrany Ing. Vlastimila Picka a náčelníka Generálního štábu AČR genpor. Petra Pavla a tento oheň zapálil svíce na památku našich vojáků, kteří položili svůj život při službě České republice.

Celý program byl zakončen v reprezentačních prostorech Arcibiskupství pražského, při kterém byla udělena rezortní vyznamenání z rukou pana ministra obrany, čestné odznaky a pamětní listy náčelníka Generálního štábu AČR i pamětní medaile duchovní služby.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Další články k 15. výročí obnovení duchovní služby:

Oficiální stránky Ministerstva obrany České republiky

Česká biskuská konference

kardinála Dominika Duky

Parlamentní listy - fotogalerie

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Duchovní služba AČR má první kaplanku

V úterý 29. května 2013 proběhla v Křižlicích u Jilemnice bohoslužba vyslání první kaplanky do služby v Armádě ČR.

V místním evangelickém kostele, Gabriela Horáková mnoho let působila jako farářka. Gabrielu, která při této bohoslužbě složila slib vojenské kaplany do rukou předsedy České biskupské konference kardinála Dominika Duky a předsedy Ekumenické rady církví Mgr. Joela Rumla, podpořili svou účastí a modlitbou nejen vojenští kaplani a duchovní z blízkých sborů a farností, ale především místní společenství.

Příjemná atmosféra se z nejvýše položeného evangelického kostela u nás přenesla i do nedalekého sborového domu. Lidé z místního sboru zde připravili pohoštění a poděkovali tím Gabriele Horákové za službu odvedenou v jejich společenství.

Za nedlouho uplyne patnáct let od obnovení služby vojenských kaplanů v naší armádě. Za tuto dobu prošlo armádou čtyřicet vojenských kaplanů. Nadporučice Gabriala Horáková je však v této řadě první vojenskou kaplankou. Svoji službu zahájí na Velitelství výcviku - Vojenské akademii ve Vyškově.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.


Celosvětová církev proti násilí!
Celosvětová církev proti vojsku!