България / Bulgaria

В цялата "християнски свят", става дума за едно и също: военен свещеник придружава войници по време на войната. Те искат да помогнат на войниците. Те искат да придружават войници. Но те подкрепят - съзнателно или несъзнателно - войната. Те са платени от военните. Те носят военни дрехи. Те се движат в военни превозни средства. Те мислят и говорят като на войниците. Военните духовници е по този начин, полезен малко колело във великия военна машина. Църквата по този начин помогнат на военните и насилие. Но църквата трябва да следват Исус Христос. Той живее и преподава ненасилието. Църквата не трябва да подкрепят война! (български / Bulgarian)


Света църква срещу насилието!
Света църква срещу военна!